Gesprek met levenden of overledenen

Gesprek met levenden of overledenen

Door middel van channeling, kan ik op afstand een gesprek met iemand voeren. Stel dat u vragen hebt aan een persoon die nog in leven is, of al overleden? Dan kan ik, in direct contact komen met die persoon. De privacy van die ander blijft altijd gewaarborgd. De persoon moet wel toe zijn aan zulk contact. Dit kan ik erg vlug invoelen. Als dit eventueel niet zo is, dan zeg ik u dit direct.  Via deze methode kan ik ook een gesprek voeren met mensen die beperking ervaren door Autismespectrumstoornissen, Dementie enAlzheimer. Ook met comapatiënten kan ik communiceren via channeling. Lees meer