Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Engelse-vlag

Als Paragnost en Mental Coach is Praktijk Inzicht & Harmonie gebonden aan een aantal regels. Zodra u een afspraak heeft gemaakt voor een sessie gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden;

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Praktijk Inzicht & Harmonie aangegane overeenkomsten.
 • Iedere aansprakelijkheid, van Praktijk Inzicht & Harmonie betreffende de (inhoud van) de sessie(s) is uitgesloten. Dit ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond hetzij op toerekenbare tekortkoming hetzij op onrechtmatige daad of anderszins.
 • Cliënt is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het eigen handelen en nalaten en/of (gevolgen van) beslissingen naar aanleiding van de sessie. Praktijk Inzicht & Harmonie geeft geen adviezen of opdrachten.
 • De sessies betreffen momentopnames en zijn aan de tijd onderhevig
 • Cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de manier waarop cliënt omgaat met de informatie die Praktijk Inzicht & Harmonie tijdens de sessie aan cliënt verstrek. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan is alleen een sessie mogelijk onder begeleiding van je ouders/opvoeders óf met hun schriftelijke goedkeuring.
 • Mocht u aan drank, zwaar kalmerende middelen of drugs verslaafd zijn, dan kan Praktijk Inzicht & Harmonie u, helaas, niet van dienst zijn. Daarnaast blijft u te allen tijde, verantwoordelijk voor uw eigen welzijn en medische status. Praktijk Inzicht & Harmonie is geen arts of therapeut. Praktijk Inzicht & Harmonie geeft geen medische, financiële of andersoortige adviezen. Een sessie is geen vervanging van een bezoek aan een arts of specialist en/of andersoortig deskundige.
 • Praktijk Inzicht & Harmonie is vrij om iedere opdracht, ook na aanvaarding, te weigeren of te annuleren indien cliënt handelt in strijd met de openbare orde en/of goede zeden en/of vanwege (mogelijke) aantasting van eer goede naam en professionele reputatie van Praktijk Inzicht & Harmonie.
 • U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor het door u ingebrachte materiaal. Cliënt vrijwaart Praktijk Inzicht & Harmonie voor iedere aansprakelijkheid voor schade aan materialen.
 • Bij wangedrag van de cliënt tijdens de sessie wordt de sessie stop gezet. Onder wangedrag wordt o.a. verstaan: lichamelijk en geestelijk geweld, oneerbaar gedrag, seksuele intimidatie, zowel verbaal als lichamelijk. Bij het niet goed aanvoelen van een persoon vindt er geen sessie plaats. Bij het stopzetten van de sessie kunnen reiskosten niet op Praktijk Inzicht & Harmonie worden verhaald en worden de kosten van de sessie niet gerestitueerd.
 • Het is niet toegestaan om geluids- en/of beeldopnames te maken of deze door derden te laten maken.
 • Met betaling en/of mondelinge/schriftelijke afspraak,  gaat u akkoord met deze voorwaarden.
 • De bijdrage voor een intakegesprek is 15 euro en dient vooraf voldaan te worden.
 • Voor een telefonische sessie dient u vooraf het volledige bedrag over te maken.
 • Persoonlijke sessie; Alle betalingen geschieden voorafgaand aan de sessie. Bij een afspraak in de praktijk dient u vooraf 20 euro over te maken. Het restant betaalt u vervolgens contant in de praktijk.
 • De bevestigingsbijdrage van 20 euro is vijf werkdagen geldig. Mocht cliënt na het verzetten van zijn afspraak niet langs komen om de sessie te doen, dan behoud Praktijk Inzicht & Harmonie de bevestigingsbijdrage. Na betaling van de bevestigingsbijdrage, dient de sessie uiterlijk binnen vijf werkdagen afgenomen te worden. Indien de sessie niet binnen vijf werkdagen afgenomen wordt, is er geen restitutie mogelijk van de bevestigingsbijdrage.
 • Indien cliënt de sessieduur wil verlengen? dan kan dat uitsluitend indien cliënt de kosten voor de verlenging contant of via internetbetaling/PayPal voldoet aan Praktijk Inzicht & Harmonie.
 • Afspraken die binnen 48 uur van de sessie worden afgezegd, is het volledige bedrag verschuldigd. Indien de afspraak op de dag van de sessie wordt ingepland dan is bij annuleren het volledige bedrag verschuldigd met een minimum van 80 euro. Voor afspraken die op maandag plaatsvinden dienen op vrijdag te worden afgezegd.