Interview met Leila Amaryllis de Vries

Interview met Leila Amaryllis de Vries

Interview met Leila Amaryllis de Vries

Ondernemer in Beeld: Paragnost & Mental Coach, Leila Amaryllis de Vries

“Nare trekjes in de mens bepalen niet het zijn van de mens. Alleen dat besef is er nog onvoldoende in ons aardse bestaan.”

Steeds vaker komt het voor dat mensen zich laten raadplegen door een paragnost en het aantal praktijkbeoefenaars dat zich op de markt begeeft is groeiende. Om het kaf van het koren te scheiden besteden wij in ons webmagazine aandacht aan de echte professionals op dit vlak, mensen die hun kwaliteiten ruimschoots bewezen hebben. Zo ook paragnost Leila Amaryllis, een nuchtere, oprechte en begaafde dame met een praktijk in Capelle aan den IJssel. Het is niet nodig om haar voor een sessie te bezoeken in die plaats, want ook via telefonisch en tevens mondiaal contact (in de Engelse en Nederlandse taal) kan Leila mensen doeltreffend van dienst zijn. Leila Amaryllis consulteert naast privépersonen ook mensen uit het bedrijfsleven.

Een heel leven aan het werk

Haar talenten dankt ze aan haar voorouders en zijn van generatie op generatie overgegaan. Leila Amaryllis weet niet beter of ze zet die talenten al haar hele leven in om mensen te helpen. Haar vroegste herinnering dateert vanaf haar kindertijd, vanaf het eerste interactieve contact met kinderen tijdens het buitenspelen en op de kleuterschool. Hoewel ze zich er destijds helemaal niet van bewust was, handelde Leila Amaryllis toen al vanuit haar oude wijze ziel. Om die reden heeft zij het kind-zijn nooit met dezelfde onbevangenheid als andere kinderen kunnen beleven. Leila Amaryllis heeft haar ontwikkeling volstrekt naar eigen inzicht vormgegeven en is daarin bijgestaan door haar moeder en tevens grootste voorbeeld in haar leven. “Mijn moeder is de meest liefdevolle en pure persoon die ik ken en behoort op ons talentenvlak tot de meest wijze orde. Mijn moeder heeft daar nooit haar beroep van willen maken, maar ondanks dat heeft zij mij voorbereid op het werk dat ik nu doe”.

Channelen

De werkwijze van Leila Amaryllis wordt ook wel channelen genoemd, een niet voor iedereen te hanteren werkwijze die ervoor zorgt dat ze diepe inzichten verkrijgt in de persoon die haar een hulpvraag stelt. Haar informatie ontvangt ze door zich volledig te concentreren op haar klant om via zijn energie in contact te komen met zijn ziel, ook wel zijn hogere zelf genoemd. De informatieverstrekkers zijn -naast die ziel- ook nog in leven zijnde en overleden familieleden van de klant en personen uit een andere dimensie. Die laatsten zijn verbonden aan de klant om hem bij te staan in een bepaalde periode in zijn leven en daarbij hoeft het niet zo te zijn dat de klant deze personen kent. Dat sommige ook nog in leven zijnde mensen zich melden bij Leila Amaryllis wordt door heel veel mensen met verbazing ontvangen. Het in contact treden met paragnosten is toch vaak spannend omdat hun dienstverlening vaak geassocieerd wordt met de dood. “Maar gelukkig is dat niet het geval” stelt Leila Amaryllis lachend. “Het is voor ons niet te bevatten hoeveel hulp er om ons heen is vanuit die dimensie” aldus Leila Amaryllis. “Om je daar een voorstelling van te kunnen maken, moet je de aardse gedachten van verbondenheid eigenlijk helemaal vergeten. Wat je moet weten is dat wij allemaal behoren tot dezelfde bron van energie, wij mensen maar ook planten en dieren. Die bron van energie noemen we liefde. Dat is een scheppende energie die is opgesplitst in aardse materie (je lichaam is bijvoorbeeld niets anders dan stof) en die andere dimensie (de andere zijde). Het is allemaal veel simpeler dan wij denken.”

De diepste angsten van de mens

Vanuit de door de kerk en staat jarenlange opgelegde gedachten en denkbeelden over hoe, wat en wie we moeten zijn, vinden mensen het vervelend om bij zichzelf te constateren dat zij afwijkende gedachten of negatieve karaktertrekken hebben. Dat maakt dat mensen vooral zichzelf enorm vrezen, want het zou zomaar kunnen betekenen dat je niet wordt geaccepteerd. “Ik laat mensen zien dat ze niet bang hoeven te zijn voor hun emoties en alles wat in hen huist. Ze moeten daar gewoon naar kijken en zich daarbij realiseren dat ze gewoon mens zijn. Stel dat jouw ziel een vat is met informatie, dan is het jouw doel in dit leven om die wijsheid door te laten dringen in je aardse bewustzijn, je lichaam, je brein en je manier van denken. Dat moet één worden en dat kun je alleen maar doen door alles van jezelf te bezien zonder te veroordelen.”

De ziel is perfect en altijd intact

Leila Amaryllis accepteert iedereen, kent geen haatgevoelens en veroordeelt niet. Het enige wat zij doet is constateren en mensen inzicht geven in wie ze zijn. “Bij een sessie krijg ik altijd de hogere zelf van de persoon ofwel de ware ziel te zien en te voelen. Het bijzondere is dat de ziel van een mens nooit verstoord en altijd intact is. In wezen is ieder mens perfect en onbeschadigd. Buiten het feit dat er ook duistere energieën/entiteiten zijn geïncarneerd, die niets met liefde te maken (willen) hebben. Ook dat bestaat. Er is licht en er is duisternis. Het is dan ook triest dat wij onszelf in ons aardse leven beschadigingen aanbrengen die de positieve energie, verstoren. De beschadigingen komen voort uit onze eigen gedachten. Wie je denkt dat je bent, die word je. Je zult dus geschieden naar je eigen geloof. De kern van de ziel is liefde. Alles wat daaraan niet relateert gaat pijn doen. En alles wat niet relateert aan jouw waarheid gaat ook pijn doen.”

Als de “ik” loskomt van de bron, dan gaat het mis

Leila Amaryllis waagt zich in tegenstelling tot heel veel andere paragnosten niet teveel aan voorspellingen. “Na een voorspelling doen mensen geen moeite meer om het te bereiken, omdat ze zich erop verlaten. Je zet mensen daarmee vast, je zet ze in de wacht.” Leila Amaryllis geeft met name inzicht in de reden waarom die nieuwe baan er nog niet is, of waarom je je huis nog niet hebt verkocht of waarom die relatie niet goed verloopt. Door het inzicht kun je zelf zaken veranderen die moeten leiden tot datgeen wat je wilt bereiken. “Wanneer je je realiseert dat jij jouw huis, jouw werk en jouw relatie bent (want alles begint bij jou) dan moet je daar altijd aan werken. Wanneer jij je goed voelt dan gaat het op alle terreinen goed. Jij bent de kernenergie en wanneer er verstoringen zitten in het zelfbeeld, dan ontstaan er blokkades en stroomt de energie niet meer. Je moet je daarbij ook altijd afvragen welke verwachtingen je hebt en in hoeverre je ego meespeelt, want ego verpest het meeste voor ons. Als de “ik” loskomt van de bron, dan gaat het mis.” Voor Leila is het eigenlijk allemaal heel eenvoudig. Het enige wat het ingewikkeld maakt is de maatschappij die oplegt en ons niet onszelf laat zijn…

Het werk van Paragnost Leila Amaryllis laat zich goed omschrijven, maar daarmee is de ervaring nog niet overgebracht. Om echt te weten tot welk verbluffend niveau zij inzichten kan verschaffen en antwoorden kan geven, is het raadzaam om een sessie te ondergaan. Niet alleen kunt u vragen over uzelf stellen, maar ook over andere mensen. Dit laatste echter alleen onder voorwaarden die gerelateerd zijn aan privacy en discretie. Wilt u meer informatie over Leila Amaryllis of weten wat zij voor u kan betekenen? Via deze website kunt u haar contacteren.

Dit interview is afgenomen door Soraya Beuken.

Leila Amaryllis als 4 jarige en in 2017. Leila Amaryllis, samen met haar Moeder (GBHS).


Blog

  • Ben je zo aan het nadenken hierover?
  • Och jeetje… vlinders
  • Interview met Leila Amaryllis de Vries