In behandeling

In behandeling

In behandeling

Zoals jij jezelf behandelt, zo zullen anderen jou behandelen.

Wacht er dus niet op, dat andere mensen je zullen respecteren of je op een positieve manier zullen behandelen. Dat zullen zij niet doen totdat jij jezelf met respect behandelt. Ze geven jou puur dat, wat jij jezelf nu gunt . . . Ze dienen vaak als  jouw spiegel.

Je hoeft niet met mensen om te gaan die jou niet kunnen of willen inschatten op jouw juiste Waarde. Daar ben je geheel vrij in. Voel wel altijd goed na, of je vervolgens vanuit je ego handelt of vanuit de wijsheid van jouw ziel.

Als jij je tussen dergelijke mensen bevindt, of er zelfs mee in 1 huis woont, gedraag je dan waardig en bedenk dat zij jou niet respecteren omdat zij geen respect hebben voor zichzelf.

Jij hoeft niet boos te worden of je recht op te eisen, want dat schept direct een machtsstrijd tussen jou en anderen. Blijf open staan. Kijk en voel goed wat er werkelijk speelt. Jij wilt het respect van je eigen IK, toch niet gebaseerd zien op de manier waarop anderen jou behandelen of bezien?

De relatie die jij met anderen hebt kan alleen goed zijn, als de relatie die zij met zichzelf hebben goed is. Als zij niet weten hoe ze van zichzelf moeten houden is dat een beperking, voor de mate waarin zij van jou kunnen en zullen houden.

Het doet er niet toe hoezeer jij je best doet, hoe hard je voor hen werkt of hoeveel aardige dingen je doet. Hoe je eigenlijk de confrontatie steeds uit de weg gaat . . .
Zij kunnen je echt niet die liefde geven die jij fijn vindt en zo nodig hebt. Die Liefde echt bij jou past, waar jij zo naar verlangt.

Vergeving is de sleutel, balans het gevolg. Laat alle boosheid die je mocht voelen eens los. Laat deze gewoon vallen en richt je op jezelf. Veroordeel niets meer. Het is ook jouw verantwoordelijkheid, hoe jij de ander met jou om laat gaan . . .

Eigenwaarde is weten, dat jij op ieder moment je gevoelens Kiest! Je verantwoordelijkheid nemen voor je eigen geluk, voor je leven. Zónder alle levensvragen beantwoord te hebben gekregen. Want die status zul je, hoogstwaarschijnlijk, niet verkrijgen in je leven. Dat is ook het doel niet van het leven.
Natuurlijk geeft het een goed gevoel als anderen in je geloven, je vertrouwen en steunen. Het lijkt dan zo gemakkelijk jezelf te respecteren als de mensen om je heen, respect voor jou hebben en je lijken te waarderen. Maar je hebt er zo weinig aan.

Wil je echt sterk zijn en in balans blijven? Dan is het belangrijk te beseffen dat je géén andere mensen nodig hebt, als innerlijke voorwaarde, om in jezelf te geloven, jezelf te vertrouwen.

Je eigenwaarde voelen is weten dat jij te allen tijde op jezelf kan terugvallen. Jouw behoefte aan voortdurende bevestiging, schouderklopjes, mooie woorden, maakt andere mensen de autoriteit
(de Baas) in je eigen diepere zelf. Zij besturen nu je leven!

Altijd op jezelf terug te kunnen vallen, is een van de hoogste en mooiste lessen in het Leven.

Vrede, Waardering, Bescheidenheid, Harmonie, Vreugde, Dankbaarheid, Gezondheid, Overvloed, Vrijheid, Sereniteit, Zuiverheid, Sterkte, Integriteit, Respect, Waardigheid, Meeleven, Vergeving, Wil, Moed, Licht Creativiteit, Gratie, Wijsheid, Flexibiliteit en LIEFDE.

Door deze eigenschappen te nemen, ze te overwegen en erover te mediteren (overdenken), magnetiseer je ze in je Aura. Vermeerder je ze en trek je de herkenning daarvan door anderen, naar jezelf toe.

Waar je ook over nadenkt, zo ben je op dat moment.

Als je iedere dag één van de eigenschappen van het Hoger Zelf kiest, erover nadenkt en je hiermee verbindt, zul je die eigenschap maken als een ervaring van jezelf. Je bent tenslotte wat je denkt!

Eigenwaarde – Zelfliefde houdt respect voor het Zelf in, en leven met een persoonlijk hoger doel voor ogen. Alleen als je waarde hecht aan jezelf, je tijd, energie, je Liefde en visie zullen anderen (als ze zover zijn) dat ook doen.

Leila ©

 

Blog

  • Ben je zo aan het nadenken hierover?
  • Och jeetje… vlinders
  • Interview met Leila Amaryllis de Vries